Nam Tử Hán Chân Chính

Loading...

Nam Tử Hán Chân Chính - Tập 6

Xem Phim Nam Tử Hán Chân Chính Tập 7 - 8 Cuối Trọn bộ  Là một thực tế trò chơi sản xuất chương trình truyền hình mới của Hồ Nam, nối MBC Hàn Quốc. Đây là một chương trình truyền hình thực tế, trong đó một nhóm các ngôi sao sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, sống trong doanh trại quân đội. Một tính năng đặc biệt ở đây là giám đốc của chương trình hoàn toàn không can thiệp vào nơi làm việc trong doanh trại, tất cả các thỏa thuận được giao theo chỉ huy, giám đốc phụ trách ghi âm chỉ là nhật ký


Từ khóa phim gợi ý:

phim Nam Tử Hán Chân Chính

xem phim Nam Tử Hán Chân Chính
phim Nam Tử Hán Chân Chính Tập 6


Quảng Cáo
loading...

Phim hot

loading...